Loading cart contents...
View Cart Checkout
Cart subtotal:

前排為皮膚進行過一排“斷食”,咩都唔搽,效果唔錯,不油不乾。 但開始旺季一開始, 日夜顛倒,作適飲食唔定時,就GG了💀💀💀,爆瘡不停😫 呢個時收到黎自純淨土地